Psí sporty 2007/5 – OBSAH

Kompletní přehled článků v čísle 2007/5 10 RoZHoVoR – MIlaN olIVa16 jaK SE SPoRtujE S… – MudI20 tÉMa – WoRKING tEStY23 EXotI – KERRY AGILITY24 REPoRtÁž – 8. MEZINÁRodNÍ MIStRoVStVÍ BoRdER KolIÍ28 REPoRtÁž – EuRoPEaN oPEN 200730 REPoRtÁž – MEZINÁRodNÍ MIStRoVStVÍ...