Psí sporty 2007/6 – OBSAH

Kompletní přehled článků v čísle 2007/6 10 ROZHOVOR – Yachi Hirai a Chuck Middleton15 EXOT I – Malý ďáblík16 JAK SE SPORTUJE S… – Rhodeký ridgeback20 TÉMA– Na Pitbullpshow AGILITY22 MS FCI – Hamar 2007, Korunovace Adélky28 IMCA – Gir ona 200730 PARKÚRY32 METOD...

Psí sporty 2007/5 – OBSAH

Kompletní přehled článků v čísle 2007/5 10 RoZHoVoR – MIlaN olIVa16 jaK SE SPoRtujE S… – MudI20 tÉMa – WoRKING tEStY23 EXotI – KERRY AGILITY24 REPoRtÁž – 8. MEZINÁRodNÍ MIStRoVStVÍ BoRdER KolIÍ28 REPoRtÁž – EuRoPEaN oPEN 200730 REPoRtÁž – MEZINÁRodNÍ MIStRoVStVÍ...

Psí sporty 2007/4 – OBSAH

Kompletní přehled článků v čísle 2007/4 10 MS BElGICKÝCH OVČáKů – REPORtáŽ, POHlED ROzHODČíHO, ROzHOVOR S MIStREM SVětA IVANEM BAlABANOVEM16 jAK SE SPORtujE S… – StřEDNí KNíRAČ19 EXOtI –BORG OBRANář20 téMA – „MAGICKÝ KlIKR“ AGILITY22 REPORtᎠ– MS BElGICKÝCH...

Psí sporty 2007/3 – OBSAH

Kompletní přehled článků v čísle 2007/3 10 ROZHOVOR – JITKA NOVOTNÁ17 EXOTI – ZÁCHRANÁŘ Z JIŽNÍ AFRIKY18 JAK SE SPORTUJE S… – BEAUCERON22 TÉMA – NEBEZPEČNÁ RYCHLOST AGILITy24 REPORTÁŽ – MEZINÁRODNÍ TRÉNINK – BELGIE 3.–4. 2. 200726 METODIKA – KONTAKTNÍ...

Psí sporty 2007/2 – OBSAH

Kompletní přehled článků v čísle 2007/2 17 EXOTI – DALMATIN jako VŠESTRANNÝ PES18 JAK SE SPORTUJE S – PARSON RUSSELL TERIÉR22 TÉMA – ELEKTRICKÉ OBOJKY AGILITY24 JAK SE BĚHÁ V ITÁLII?28 REPORTÁŽ – POČASÍ SE NEBOJÍME (Třebíč, 27.–28. 1. 2007)30 METODIKA34 PARKÚRY...

Psí sporty 2007/1 – OBSAH

Kompletní přehled článků v čísle 2007/1 8 ROZHOVOR – ÁDA S ERÁKEM – Stálice sportovní kynologie Adolf Heroš, účastník MS vypráví o svém (nejen kynologickém) životě.15 EXOTIANUŠKA – Vlkodav se zkouškou ZVV3.16 PRACOVNÍ PLEMENO – HOLANDSKÝ OVČÁK – Pes do...