Psí sporty 2011/6 – OBSAH

Kompletní přehled článků v čísle 2011/6 5 ObhoDní koutek6 soutěŽ + Dárkové vánoČní pŘeDplatné8 Foto DvouměsíCe10 roZhovor – Flyball Je mnohem víC neŽ sport16 Jak se sportuJe s… – Coton De tuléar20 téma – se psem Do láZní23 seriál – ZCh24 hraJeme si se psem –...