Psí sporty 2009/4 – OBSAH

Kompletní přehled článků v čísle 2009/4 10 FOTO SOUTĚŽ – vyhlášen í vítězů Ve lké fotografick é soutěže o GP S na vigaci Blaupunk t12 J AK SE SPORTUJE S… – Bearded kolie16 TÉMA – Dock diving19 EXOT I – Nely 20 15. Mistrovství světa FMBB40 KLIKR – Deset cviků na...