PSÍ SPORTY 2021/3 – OBSAH

Elektronická příloha Extra Vše, co se do Psích sportů nevešlo – videa, zajímavosti, fotogalerie,.. Kompletní přehled článků v čísle 2021/3 6 ROZHOVOR | Karina Divišová 16 TÉMA | Agresivita u psa – Ing. Milena Santariová, Ph.D. 20 VETERINÁRNÍ POVÍDÁNÍ...
EXTRA 2021/3

EXTRA 2021/3

Elektronická příloha časopisu Psí sporty 2021/3  Zajímavosti, videa, fotogalerie, výsledky, odkazy,… V E T E R I N Á R N Í   P O V Í D Á N Í   S… | MVDR. JAROMÍR EKR Zvířetník – MVDr. Jaromír Ekr # VIDEA str. 31 :: S P O R T O V N Í  K Y N O L O G I E |...