Psí sporty 2007/4 – OBSAH

Kompletní přehled článků v čísle 2007/4 10 MS BElGICKÝCH OVČáKů – REPORtáŽ, POHlED ROzHODČíHO, ROzHOVOR S MIStREM SVětA IVANEM BAlABANOVEM16 jAK SE SPORtujE S… – StřEDNí KNíRAČ19 EXOtI –BORG OBRANář20 téMA – „MAGICKÝ KlIKR“ AGILITY22 REPORtᎠ– MS BElGICKÝCH...