Seminář o EPIGENETICE s Dr.  Peterem Sporkem

EPIGENETIKA – nadčasové téma, které může otevřít nové vnímání na náš život, ale i na chov a výcvik psů

Místo konání: posluchárna České zemědělské univerzity v Praze

Datum konání: 28.5.2022 od 9:00

Délka semináře: 7 hodin
Seminář bude veden v němčině a tlumočen do češtiny

Cena semináře: 2000,- Kč (uzávěrka 15.5.2022) / 2300,- (na místě do naplnění kapacity)
Studenti 500,- Kč sleva. Při prezenci bude kontrolován studentský průkaz.

Platbu proveďte po přihlášení na účet č. 2002078388/2010, jako variabilní symbol uveďte číslo svého mobilu uvedené v přihlášce.
V případě zrušení akce z důvodu pandemické situace bude vstupné vráceno v plné výši.

PořadatelJakub Štýbr

Co si pod epigenetikou konkrétně představit u psů?

Našeho psa (povahu, zdraví, vzhled) ovlivňuje nejen genetika (geny) a prostředí, ve kterém sám vyrůstá (majitel) a vyrůstal (chovatel), ale také to, v čem vyrůstali jeho předci, jak prožívali svůj život. Důležité informace pro jedince se zapisují do epigenů, ty ji přenáší dál do dalších generací. Jednoduše shrnuto to, co prožívala babička/děda našeho psa, má dosah i na jejich vnoučata a pravnoučata…

Dr. Peter Spork

Podle německého rozhlasu Deutschlandfunk je dr. Peter Spork považován za „jednoho z předních německých autorů vědy“ a „muže, který zpopularizoval epigenetiku“. Studoval biologii, antropologii a psychologii a získal doktorát v oboru neurobiologie/biokybernetika. Od roku 1991 pracuje jako vědecký novinář na volné noze a vystupuje jako řečník i v televizi a rádiu. Kromě toho Spork napsal několik knih literatury faktu přeložených do deseti jazyků. Jeho současná kniha Die Vermessung des Lebens (Změření života) je první obecně srozumitelnou německou knihou o systémové biologii. V letech 2009 a 2017 vyšly Sporkovy bestsellery o epigenetice a novém chápání zdraví jako transgeneračního adaptačního procesu – Der zweite Code (Druhý kód) a Gesundheit ist kein Zufall (Zdraví není náhoda). Ve své práci na chronobiologii a spánkovém výzkumu – například v knize Wake up! (Probuď se!) – agituje Spork za odpočatější společnost a hledá biologické příčiny spánku. Od roku 2010 je autorem a vydavatelem newsletteru Epigenetik, od roku 2018 časopisu RiffReporter Erbe&Umwelt.

Více info: www.peter-spork.de

Další informace budeme zveřejňovat v události na facebooku