Psí sporty 2010/6 – OBSAH

Kompletní přehled článků v čísle 2010/6 8 FOTO SOUTĚŽ – Vyhlášení fotosoutěže s Bozitou 10 FOTO DVOUMĚSÍCE 12 ROZHOVOR – Lenka Pánková 14 REPORTÁ Ž – MČR border kolií ve výkonu a obedience 16 JAK SE SPORTUJE S… – vlčí špic 20 KLIKR – Pozitivní motivace a s tres...

Psí sporty 2010/5 – OBSAH

Kompletní přehled článků v čísle 2010/5 10 ROZHOVOR – Mia Skogster16 EXOTI – Appenzell ve sportovní kynologii17 KLIKR – Antiklikaři podruhé18 JAK SE SPORTUJE S… – leopardí pes z Louisiany AGILITY22 REPORTÁŽ – European Open 201028 REPORTÁŽ – Moravia Open29 NÁZO R...

Psí sporty 2010/4 – OBSAH

Kompletní přehled článků v čísle 2010/4 12 FOTO SOUTĚŽ – Vyhlášení fotosoutěže s Frontlinem14 TÉMA – Turid Rugaas – konečně i u n ás18 EXOT I – Oggy20 JAK SE SPORTUJE S… – jorkšírský teriér24 SEMINÁŘ – Susan Garrett27 KLIKR – Zločin a trest AGILITY28 REPORTÁŽ –...

Psí sporty 2010/3 – OBSAH

Kompletní přehled článků v čísle 2010/3 12 ROZHOVOR – Otázky a o tazníky ko lem dock divingu s Howardem Georgem16 TÉ MA – Susan Garrett – Úspěch jako vedlej ší produkt19 KLIKR – Kouzlo Jackpotu20 DOG FITNESS – Cvičení na gymballech22 JAK SE SPORTUJE S… – Český...

Psí sporty 2010/2 – OBSAH

Kompletní přehled článků v čísle 2010/2 12 VYHLÁŠENÍ VELKÉ FOTO GRAFICKÉ SOUTĚŽE S FITMINEM14 ROZHOVOR – Marko Koskensalo24 TÉMA – 2010 – Rok seminářů25 KLIKR – Libo-li špunty do uší?26 DOG FITNESS – Cvičení na gymballech AGILITY28 POHLED ZA HRANICE – Agi lity na...

Psí sporty 2010/1 – OBSAH

Kompletní přehled článků v čísle 2010/1 2 VELKÁ FOTOG RAFICKÁ SOUTĚŽ S FITMINEM10 ROZHOVOR – Chtěl bych začít fotit (Pavel Humpolec)16 JAK SE SPORTUJE S…20 BULL SPORT22 DOG FITNESS24 TÉMA – Etika a e tiketa27 KLIKR – Antiklikaři AGILITY28 O KOM SE MLU VÍ –...