Elektronická příloha časopisu Psí sporty 2021/5

 Zajímavosti, videa, fotogalerie, výsledky, odkazy,…

VÝSLEDKOVÝ SERVIS

Sportovní kynologie

CACIT Dobříš 2021 – výsledky

MS ATIBOX 2021 – výsledky 

Mezinárodní mistrovství seniorů IGP 2021 – výsledky

Mistrovství ČR ve výkonu kníračů 2021 – výsledky

Mistrovství ČR mládeže
a juniorů všestranných 2021 – výsledky

Mondioring

Mistrovství ČR v mondioringu 2021 – výsledky: Kategorie 1Kategorie 2Kategorie 3

Agility

Mistrovství ČR agility 2021 – výsledky

Mistrovství ČR agility mládeže 2021 – výsledky

Obedience

MS FCI obedience 2021 – výsledky: 1. den / 2. denFinále / Družstva / (souhrnné výsledky)

O Fenixovo pírko – výsledky

Dogfrisbee

Mistrovství ČR dogfrisbee 2021 – výsledky

CzechBlack PraHaHa Freestyle – výsledky

 

12 :: R O Z H O V O R | JANA A JANČA HOŘEJŠÍ
On je dobrej, ale on je i hezkej!

Jana a Janča Hořejší

# videa

Jana Hořejší a Red Bull ze Stříbrného kamene – Obrana na MM ČKNO 2019Promo video

Str. 36 :: M O N D I O R I N G | MČR

Post-Covid Reunion

Mistrovství ČR v mondioringu 2021

Str. 44 :: A G I L I T Y | MČR

Mistrovství ČR agility 2021

# videa

Lucka Kolaříková – Mistr ČR kat. L

Eliška Byrtusová – Mistr kat. ML – Jumping / Agility

Karel Kurc – Mistr kat. M – Jumping / Agility

Markéta Zavadilová – Mistr kat. S

Str. 64 :: D O G F R I S B E E | MČR

Mistrovství ČR dogfrisbee 2021

Str. 70 :: R E P O R TÁ Ž | HARD DOG RACE

Jeden cíl – užít si to

Hard Dog Race 2021

Str. 78 :: N Á S T Ě N K A | AKTUALITY ZE SVĚTA
PSÍCH SPORTŮ

Psi v bazénu – DockDiving 2021

# videa

Pesopark

Str. 2 :: J U N I O R | ROZHOVOR

Chybu hledám vždycky u sebe

Tereza Vajnerová

# videa

představení pro Kynolog roku 2019