Komisi FMBB společně s organizátory MS FMBB 2021 připadl v lednu nelehký úkol rozhodnout, zda v současné situaci celosvětové pandemie COVID-19 uspořádat světový šampionát. Již zrušení ročníku 2020 bylo pro všechny nemilým překvapením, nejen pro organizátory, ale především pro závodníky, kteří se po celý rok na tuto událost intenzivně připravovali.

Minulý rok však bohužel nepřinesl zklidnění situace, ani její jednoznačné řešení, proto Komise FMBB rozhodla následovně:

  • MS FMBB 2021 v Řecku je přesunuto na květen 2022. Místo konání zůstává nezměněno.
  • MS FMBB v pasení 2021, které se uskuteční v České republice je rovněž přesunuto na říjen 2022.

Oficiální stanovisko FMBB