Kompletní přehled článků v čísle 2010/3

Psí sporty 2010/1

12 ROZHOVOR – Otázky a o tazníky ko lem dock divingu s Howardem Georgem
16 TÉ MA – Susan Garrett – Úspěch jako vedlej ší produkt
19 KLIKR – Kouzlo Jackpotu
20 DOG FITNESS – Cvičení na gymballech
22 JAK SE SPORTUJE S… – Český strakatý pes

AGILITY
26 ROZHOVOR – Toni Dawkins
30 ROZHOVOR – Radovan Liška
34 CHYSTÁ SE – European Open 2010
35 DRŽÍME PAL CE – MS FMBB 2010
36 METODIKA MARTINY KLIMEŠOVÉ
38 NA VLA STNÍ KŮŽI – Odložení není za trest
39 PORADNA – Jak na nový rok…
40 REPORTÁ Ž – Umělá tráva sama nev yroste
42 INFO

DOGDANCING
44 REPORTÁ Ž – Crufts 2010 – Alena Smolíkov á – Vítězka navzdory
47 ROZHOVOR – Richard Curtis
49 METODIKA – Aleny Smolíkov é

DOGFRISBEE
50 REPORTÁ Ž – Víkend u dědy Mráze
51 REPORTÁ Ž – Dogfrisbee vejken d
51 INFO

FLYBALL
52 SERIÁL – EJS – váš hlídač i pomocník
55 INFO

canicross
56 SERIÁL – Zapřaháme psa

Mushing & Dogtrekking
58 REPORTÁ Ž – Pirena 2010
61 REPORTÁ Ž – ME ESDRA
62 REPORTÁ Ž – Tak trochu jiný závod
63 REPORTÁ Ž – Pohár MČR a ESDRA Cup na Zadově

OBEDIENCE
64 INFO

PASENÍ
66 JAK NA TO – Dlouhé vodítko … co sn ím?
68 SERIÁL – Klíčov í psi vchov u border ko lií, pasení a trialů

SPORTOVNÍ KYNOLOGIE
70 ROZHOVOR – Ivan Balabanov
74 FOTOREPORTÁ Ž – Výběrové soutěže IPO 2010
76 DRŽÍME PAL CE – MS FMBB 2010
78 METODIKA – Základy výcvik u stopování metodou pachov ých čtverců
81 PORADNA
82 MALÁ PLEMENA
84 REPORTÁ Ž
85 TRUXOVNA
86 LEGENDY CHOVU
87 S RUKÁVEM
88 INFO

ZÁCHRANÁŘI
90 CHYSTÁ SE – MS IRO 2010
91 METODIKA – Manipulace se psem
93 PORADNA

94 VETERINA – Klinické příznaky – symptomy
96 VETERINA – Pohledy do…
98 ŘÁDKOVÁ INZERC