Kompletní přehled článků v čísle 2010/2

Psí sporty 2010/1

12 VYHLÁŠENÍ VELKÉ FOTO GRAFICKÉ SOUTĚŽE S FITMINEM
14 ROZHOVOR – Marko Koskensalo
24 TÉMA – 2010 – Rok seminářů
25 KLIKR – Libo-li špunty do uší?
26 DOG FITNESS – Cvičení na gymballech

AGILITY
28 POHLED ZA HRANICE – Agi lity na paprice
30 JAK TRÉNUJÍ MISTŘI – Toni Dawkins: Hoďte bobek do překážky
32 ZAMYŠL ENÍ – Senioři a Veteráni
36 METOD IKA MARTINY KLIMEŠOVÉ
38 CHYSTÁ SE – Moravia Open – závod, který u n ás nemá obdoby
40 REPORTÁ Ž – Jak na Nový rok…
44 INFO

DOGDANCING
47 METOD IKA – Aleny Smolíkové

DOGFRISBEE
44 CHYSTÁ SE – Dogfrisbee průvodce vr oce 2010
49 DOTA ZY – Nejč astěj ší dotazy
51 INFO

dostihy & coursing
52 ZAMYŠL ENÍ – Má mít pes pohyb?
54 INFO

FLYBALL
56 OHLÉDNUTÍ – Zimní flyballové přemítání
57 INFO
58 SERIÁL – Chystáme se na turnaj IV.

Mushing & Dogtrekking
60 REPORTÁ Ž – La Grande Odyssée 2010
62 REPORTÁ Ž – Husqvarna tour Jakuszyce 2010
63 INFO
64 REPORTÁ Ž – MR a ESDRA Cup na Horníku

PASENÍ
67 SERIÁL – Klíčoví psi vc hovu border kolií, pasení a trialů
68 ROZHOVOR – Otázky pro Karin Mattsson

OBEDIENCE
70 OHLÉDNUTÍ – Česká obedience vr oce 2009
71 INFO

SPORTOVNÍ KYNOLOGIE
72 NÁZOR – Quo vadis WUSV
76 METOD IKA – Základy výcvik u stopování metodou pachových čtverců
79 CHYSTÁ SE – Mezinárodní mistrovství ČKNO 2010
80 LEGENDY CHOVU
82 REPORTÁ ŽE
84 ROZHOVOR – Výcvik ová komise chystá změny
85 TRUXOVNA
86 INFO

ZÁCHRANÁŘI
88 METOD IKA – Vedlej ší zájmy psa při práci
90 PORADNA
91 PRAXE – 12. otev řené mistrovství psovodů služebních psů Celní správy ČR ve vyhledávání drog

94 VETERINA – Dermoidní sinus
96 VETERINA – Pohledy do…
98 ŘÁDKOVÁ INZERCE