Kompletní přehled článků v čísle 2010/1

Psí sporty 2010/1

2 VELKÁ FOTOG RAFICKÁ SOUTĚŽ S FITMINEM
10 ROZHOVOR – Chtěl bych začít fotit (Pavel Humpolec)
16 JAK SE SPORTUJE S…
20 BULL SPORT
22 DOG FITNESS
24 TÉMA – Etika a e tiketa
27 KLIKR – Antiklikaři

AGILITY
28 O KOM SE MLU VÍ – Barbara Sajdoková
30 REPORTÁ Ž – Mezinárodní závod šeltií
32 JAK TRÉNUJÍ MISTŘI – Agility v bačkorách… (po Finsku)
34 METO DIKA MARTINY KLIMEŠOVÉ
36 REPORTÁ ŽE
38 INFO

DOGDANCING
40 REPORTÁ Ž – MČR Dogdancing
41 METO DIKA – Aleny Smolíkové
DOGFRISBEE
42 OHLÉDNUTÍ – Dogfrisbee vr oce 2009
45 INFO

dostihy & coursing
46 GREYHOUND – Chov greyhoundů v Čechách v 21. století

FLYBALL
48 SERIÁL – Chystáme se na turnaj III.
50 REPORTÁ Ž – Rychlejš í než vítr
51 INFO

canicross
52 REPORTÁ Ž – Sirius Canicross Okolohradce 2009

Mushing & Dogtrekking
54 ROZHOVOR – Když se řekne mushing
56 REPORTÁ Ž – MČR off snow ve sprintu

OBEDIENCE
58 REPORTÁ Ž – Mistrovství světa FCI obedience 2009
60 INFO
62 REPORTÁ Ž – II. mistrovství ČR obedience

PASENÍ
66 O KOM SE MLU VÍ – Serge a Ellen van der Zweep
68 HISTO RIE – Trial

SPORTOVNÍ KYNOLOGIE
70 ROZHOVOR – Lenka Chmurová
74 REPORTÁ Ž – MČR belgických ovčáků 2009
76 METO DIKA – Základy výcvik u stopování metodou pachových čtverc ů
80 S RUKÁVEM – Zbyšek Gorecki
81 NÁZOR – Nepřirozený nebo anatomicky nesprávný projev ?
83 REPORTÁ Ž – MČR dobrmanů 2009
84 REPORTÁ Ž – MS kníračů ISPU 2009
85 REPORTÁ Ž – Mistrovství MSKS 2009
85 TRUXOVNA
86 LEGENDY CHOVU

ZÁCHRANÁŘI
88 REPORTÁ Ž – 29. mistrovství republiky záchranných psů
90 REPORTÁ Ž – Bohemia Cup RH-FLB
91 METO DIKA – Vedlejš í zájmy psa při práci
93 PORADNA

94 VETERINA – Nádorová onemocnění u ps ů
96 VETERINA – Pohledy do…
98 ŘÁDKOVÁ INZERCE