Kompletní přehled článků v čísle 2009/4

Psí sporty 2010/1

10 FOTO SOUTĚŽ – vyhlášen í vítězů Ve lké fotografick é soutěže o GP S na vigaci Blaupunk t
12 J AK SE SPORTUJE S… – Bearded kolie
16 TÉMA – Dock diving
19 EXOT I – Nely
20 15. Mistrovství světa FMBB
40 KLIKR – Deset cviků na posílení motoriky

AGI LITY
41 ROZHOVOR – Marcela Čápková
42 SEMINÁŘ – Silas BOOGK (2. část)
44 REPORTÁŽ – Kvalifikace na Junior European Open 2009
46 METO DIKA MARTINY KLIMEŠOVÉ
48 PARKÚRY
50 HRY – Gambler & Time, Fault and Out
51 REPORTÁŽ – I b ígl může běhat agility
52 INFO

DOGDANCING
54 REPORTÁŽ – Dogdance Itálie
55 METO DIKA Alen y Smolíkové

DOGFRISBEE
56 REPORTÁŽ – 3. Kirican DiscDog Freestyle
57 ROZHOVOR – Bryan Lamki o s outěži v T ovač ově
57 INFO
58 REPORTÁŽ – Nymburk DiscDog Fun Weekend

FLYBALL
60 REPORTÁŽ – La vina zaplavila Trmice
62 METO DIKA – Chystáme se na turnaj
65 INFO

Mushing & Dogtrekk ing
66 CANICROSS – 1. kolo Hill’s Cupu – Plzeň
67 REPORTÁŽ – Hustopečský pulling po patnácté
68 ZAMYŠLENÍ – Seveřanům sever

OBEDIENCE
70 REPORTÁŽ – Víkend s obediencí
71 INFO

PA SENÍ
72 REPORTÁŽ – Za hájení letošní sezony se povedlo
72 SERIÁL – Školení v práci ovčáckých psů

SPORTOVN Í KYNOLOGIE
74 OHLÉDNUTÍ – Ohlédnutí za kvalifikačn ími závody očima Víťi Glisn íka
77 TRUXOVNA
78 REPORTÁŽ – 20. DMC Cham piona t 2009
80 LEGENDY CHOVU
82 REPORTÁŽ – ATIBOX 2009
83 REPORTÁŽ E
86 INFO

ZÁCHRANÁ ŘI
88 METO DIKA – Zranění psa
90 PORADNA

91 XS – Na velikosti (ne)záleží
92 VETERINA – Pohledy do…
94 VETERINA – Sportovní úrazy psa
96 VETERINA – Poradna
98 ŘÁDKOVÁ INZERCE