Kompletní přehled článků v čísle 2009/1

Psí sporty 2010/1

10 ROZHOVOR – Radovan Liška
14 JAK SE SPORTUJE S… – Bloodhound
20 TÉMA – Clean Boot
24 EXOTI – Trénovaný osobní strážce z východu…
25 DOPIS – Evo, Milane, díky!

AGILITY
26 MS FCI – HelsinkY 2008
32 MČR – Mistrovství ve velkém stylu
34 REPORTÁŽ – IMCA-PAWC 2008
36 REPORTÁŽ – Border ko lie klasicky
38 PARKÚRY
40 METODIKA MARTINY KLIMEŠOVÉ
42 REPORTÁŽ – Mistrovství republiky mládeže
44 REPORTÁŽ – MR bearded ko lií
45 info

DOGDANCING
46 REPORTÁŽ – Psí show po německu
47 REPORTÁŽ – O n ymburskou packu
47 METODIKA – Aleny Smolíkové
48 INFO

DOGFRISBEE
50 REPORTÁŽ – ME v do gfrisbee
53 INFO

Dost ihy & Coursing
54 REPORTÁŽ – Letní CCC coursin gy

FLYBALL
56 REPORTÁŽ – Brnu dá l vládnou Dreamsové
57 REPORTÁŽ – 6. Giessener Flyball Cup
58 METODIKA – To lerování ostatních psů a s třídání se s nimi

Mush ing & Dogt rekking
60 REPORTÁŽ – Trofej hor
62 REPORTÁŽ – Stezkou vlka 2008
64 REPORTÁŽ – Hafan 008

OBEDIENCE
65 INFO

PASENÍ
66 LETEM SVĚTEM – Kontinentální ME
67 SERIÁL – Povely pro manipulaci psa se zvířaty
68 Z POHLEDU ROZHODČÍHO – Jak posuzo vat fetch
69 REPORTÁŽ – Otevřené mistrovství Polska

SPORTOVNÍ KYNOLO GIE
70 IPO – MS FCI Wavre 2008
73 ZVV3 – Mistrovství ČKS
74 MR BO 2008 – 12. mistrovství belgických ovčák ů v IPO3
78 REPORTÁŽ – CACIT Lety
82 PORADNA VÍTI GLISNÍKA
84 REPORTÁŽE
85 INFO

ZÁCHRANÁŘI
86 REPORTÁŽ – Mistrovství kynologů záchranářů složek IZS ČR 2008
88 METODIKA – Situace, kdy nosí odměnu sám psovod
90 TIPY NA SUTINY
90 PORADNA

92 VÝŽIVA
93 KLIKR
94 VETERINA
97 ŘÁDKOVÁ INZERCE