Kompletní přehled článků v čísle 2008/5

Psí sporty 2010/1

10 ROZHOVOR – Tomáš Seemann
16 EXOT I – Rebec a z Dražil ova dv ora „Julča“
18 JAK SE SPORTUJE S… – Trpasličí pinč

AGILITY
22 EO 2008 – Místo preciznosti bahno
24 REPORTÁŽ – Dani a Cup 2008
26 ROZHOVOR – Mia Laamanen
28 REPREZENTA CE – KZ očima Martiny Wasserbauerové
30 REPORTÁŽ – MEJ 2008 pod šir ým ne bem
32 PA RKÚRY
34 METO DIKA MARTINY KLIMEŠOVÉ
36 HRY – Dogdancin gové cviky pro agili ťák a (3. díl)
37 REPORTÁŽ – Bento Kronen Cup
38 info

TA NEC SE PSEM
40 Z POHLEDU ROZHODČÍ

DOGDA NCING
41 METO DIKA Aleny Smolíkové
41 PO RADNA ŠIMONY DRÁBKOVÉ

DOGFRISBEE
42 REPORTÁŽ – Stromovk a Disc Dog Frees tyle 2008
44 REPORTÁŽ – Za Jeffem Perrym do Maďarska
45 METO DIKA SABINE BRUNS – Vaul t

Dostihy & Coursing
46 REPORTÁŽ – České Waterloo po Holandsku
48 PRAVIDLA – Jak se měří coursing?
50 REPORTÁŽ – Dalm atin & Pars on Cup 2008

FLYBALL
52 REPORTÁŽ – ME ve fly ballu 2008
55 REPORTÁŽ – Připečené naděje
56 METO DIKA – Příprava na začlenění psa do družstva

Mushing & Dogtrekking
58 O KOM SE MLUVÍ – Jiří Suchý
60 REPORTÁŽ – Dachstein na ostro
60 REPORTÁŽ – Dogtrekking v oáze klidu
63 PULLING

OBEDIENCE
64 REPORÁŽ – Obedience v Jindřichově Hradci
65 CVIKY – Ovladatelnost na dálku

PASE NÍ
66 REPORTÁŽ – MR v ovládán í jalovic
67 SERIÁL – Balance, Eye a povely
68 Z POHLEDU ROZHODČÍHO – Jak posuzovat lift

SPORTO VNÍ KYNOLOGIE
70 MČR – Raspenava letos podruhé
72 REPORTÁŽ – 17. Mezinárodní mistrovství ČKNO
76 PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKY – Aport motivačně III.
78 PORADNA VÍTI GLISNÍKA
80 MSKS – Kvalifikační záv ody – tentokrát vs ouvislostech
83 REPORTÁŽ – MS Flanderských bouvierů
84 INFO

ZÁCHRA NÁŘI
86 REPORTÁŽ – 14. MS IRO
86 PORADNA
87 REPORTÁŽ – Královehradecký Junior Cup 2008
88 METO DIKA – Vyhledáván í dvou a v íce figurantů
90 TIPY NA SUTINY – Velenice u Sloupu v Čechác h
91 REPORTÁŽ – LVT Hejnice 2008

92 KLIKR
94 VETERINA
96 VÝŽIVA
97 ŘÁDKOVÁ INZERCE