Kompletní přehled článků v čísle 2007/6

Psí sporty 2010/1

10 ROZHOVOR – Yachi Hirai a Chuck Middleton
15 EXOT I – Malý ďáblík
16 JAK SE SPORTUJE S… – Rhodeký ridgeback
20 TÉMA– Na Pitbullpshow

AGILITY
22 MS FCI – Hamar 2007, Korunovace Adélky
28 IMCA – Gir ona 2007
30 PARKÚRY
32 METOD IKA MARTINY KLIMEŠOVÉ
34 REPORTÁŽ – Mistrovství ČR bearded kolií

DOGDANCIN G
38 NÁPOVĚDA – Dogdancin gové zkoušky
40 METOD IKA ALENY SMOLÍKOVÉ

TANEC SE PSEM
42 Z POHLEDU ROZHODČÍ

DOGFRISBEE
44 REPORTÁŽ – Mis trovství Evropy 2007
47 METOD IKA – Složení freestylové sestavy

Dostihy & Coursing
48 REPORTÁŽ – Mistrovství pod belgickou taktovkou
50 SERIÁL – Dostihová výbava

FLYBALL
54 REPORTÁŽ – Adrenalin pod velkým stanem
58 METOD IKA – Nácvik shootu s aportérem

Mus hing & Dogtrekk ing
60 REPORTÁŽ – Dachs tein 2007
62 M ČR – Oderský puchýř, Na stezce vlka

OBEDIENCE
64 k ZAMYŠL ENÍ – Proč obedience?
65 CVIKY – Přivolání s p ozicí „stůj“ a „lehni“
65 REPORTÁŽ – Mistrovství Švýcarska

PASENÍ
70 ZREPORTÁŽ – Mistrovství v dešti

SPORTO VNÍ KYNOLO GIE
72 MS FCI 2007 – Po deseti letech mistry světa
76 ROZHOVOR – Jaroslav Hodek – Rozhodčím na MS
78 V OBRAZECH – WUSV 2007
80 OHLÉDNUTÍ – Zlomová sezona pro plemeno boxer
82 OKÉNKO FIGURANTA – Ovladatelnost při obraně
84 PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKU – Vysílání vpřed a odložení
86 MONDIORING – Poslušnost a skoky

ZÁCHRAN ÁŘI
88 METOD IKA

92 PSÍ ŠKOLKA
93 KLIKR
94 VETERINA
97 VÝŽ IVA